Көп томдық шығармалар жинағы. 2-том. Өлеңдер, дастандар, әңгіме

Описание: Жүмабаев Мағжан. Көп томдық шығармалар жинағы. 2-том. Өлеңдер, дастандар, әңгіме.- Алматы: Жазушы, 2003. — 208 бет.

Аннотация:
Акын шығармалары көп томдығының бірінші кітабына өлеңдері мен дастандары, әңгімесі еніп отыр. Олар Мағжанның көзі тірісінде жарык көрген жинактары мен кейінгі жылдары шыккан басылымдары негізінде салыстырылып, мәтіндік «өндеу-жөндеуге» үшырағандары, кыскарып кеткен тұстары калпына келтірілді.

Читать полностью