Поэзия - Магжан Жумабаев

Шығармалар жинағы

Описание: Жұмабаев, М. Шығармалар жинағы / М. Жұмабаев. – Алматы: Өлке, 2021.-384 б.

Аннотация: Мұқабасы тозса да, мазмұны тозбас бұл кітапқа қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі, сыршыл ақын Мағжан Жұмабаевтың өлеңдері мен поэмалары еніп отыр.
Иіні ерен, иірімі терең өткелек өмірдің өзек өртер кермек жас мұңы да, терең ой сыры да ақын өлеңдерінің өзегі мен өрнегіне айналған.
Кітап қазақтың қара өлеңін қадірлей білетін қалың жұртшылыққа арналған.

Читать полностью

 

Жұмабаев, М. Шығармалары (әдеби басылым). Том 2: Әңгіме, ғылыми еңбек, мақалалар, аудармалар, жарияланбаған өлеңдер

Описание: Жұмабаев, Мағжан. Шығармалары (әдеби басылым). 2-том: Әңгіме, ғылыми еңбек, мақалалар, аудармалар, жарияланбаған өлеңдер / Құраст. Сәндібек Жүбаниязов. - Алматы: Жазушы, 2013.- 376 бет.

Аннотация: М. Жұмабаев шығармаларының екінші томына ақынның «Шолпанның күнәсі» атты әңгімесі, «Педагогика» деп аталатын ғылыми еңбегі және мақалалары мен аудармалары, сондай-ак бұрын жарық көрмеген өлеңдері енді.

Читать полностью 

Шығармалар – 2, 3-т

Описание: Мағжан, Жұмабаев. Шығармалар – 2, 3-т., / М. Жұмабаев. – А. : Білім, 1996. – 512 бет.

Аннотация: Үш томдық етіп шығару жоспарланған М. Жұмабаев шығармаларының екінші және үшінші томдарын біріктіріп шығаруға тура келді. Екінші томға ақынның поэмалары, толғаулары аудармалары «Шолпанның күнәсі» атты әңгімесі, ал үшінші томға 1922 жылы алғаш рет Орынборда жарық көрген «Педагогика» атты ғылыми еңбегі мен мақалалары, сонымен бірге Мағжан шығармашылығын оқырмандарға кеңірек таныстыру мақсатымен оның 100 жылдық мерей тойына дейін ақын мұрасы туралы әр кезде жарық көрген әдебиетші-қаламгерлердің біраз сын-зерттеу мақалалары қосымша ұсынылды. Екінші және үшінші томға қажетті түсініктер әр томның сонында жеке-жеке берілді.

 Еңбек студент жастарға, сондай-ақ қалың көпшілікке арналған.

Читать полностью

Таңдамалы өлендер

Описание: М. Жұмабаев. Таңдамалы өлендер (алтай. әзербайжан. башқұрт. қазақ, қырғыз, монгол, орыс, өзбек, түрік тілдерінде) - Астана, "Ғылым" баспасы. 2018. - 126 б.

Аннотация: Әлем халықтарының 9 тіліне ауларылған Мағжан ақыммың таңдамалы жырлары жинаққа топтастырылды. Классик ақын Мағжанның жырлары Түркі әлемінің азаттығы мен түтастығына, тұған жерді суюге, сұлулыққа, әдемілікке құштар болуға үндейді. Жинақ жыр сүйер жалпы оқырманға арналады. 

Читать полностью 

 

Maghjan Jumabayev. The Poet of Flare. Liberty and Love

Описание: Maghjan Jumabayev. The Poet of Flare. Liberty and Love. -Astana. "Ғылым" баспасы. 2018. - 82 s.

Аннатация: Maghjan's selected poem. Kazakh and English- Language. This book includes 16 poems of Maghjan Jumabayev. For all poem  

Читать полностью