Мағжан туралы кітаптар - Магжан Жумабаев

Мағжан символист

Описание: Қанарбаева, Бақыткамал. Мағжан символист / Б. Қанарбаева ; ҚР білім және ғылым министрлігі, "Қайнар" ун-ті. – А. : Экономика, 2007. – 288 бет. 

Аннотация:  Бұл монографияда Шәңгерей мен Мақыш, Шәкәрім поэзияларындағы символизмнің Мағжан поэзиясында шарықтау шыңға көтерілгені жүйелі дәледенеді. Мағжанның қазақ әдебиетіндегі дараланып көрінген әдеби әдісі ашылып, оған ықпал еткен арналар анықталады. Сондай-ақ талас тудырып келген Сәкен поэзиясымен ара салмағы сараланады. Сөйтіп XX ғ. басындағы әдебиеттің бүгінге дейін белгісіз болып келген қалтарыстарын айқындап, оған жаңаша баға береді. Кітап жоғары оқу орындарының студентгері мен аспиранттарына, мұғалімдерге көмекші оқу құралы ретінде ұсынылады. Әдебиетті білуге құштар әлеумет үшін де пайдасы зор.

Читать полностью 

Мағжан - поэзия падишасы: монография

Описание: Ысқақұлы Д. Мағжан - поэзия падишасы: монография / Дандай Ыскақулы. - Ал маты: ЖШС РПБК «Дәуір», 2020. - 256 б. 

Аннотация: Мағжан Жұмабасв - қазак әдебиетін, оның ішінде ұлттык поэзияны түркілік, әлемдік деңгейге көтерген ұлы ақын. Елінің ертеңін ойлап, ойдан от болып жанған, сезімге оранып, жақынды жыр жазған Мағжанның өлеңжырлары, мұң-зары халқының жүрегіне нұр болып кұйылып, ұлттық рухына айналды. Ұлыларды жасайтын оның тарихи тағдыры десек, ұлт рухынан жаралған Мағжанды ұлы кылған - ол өмір сүрген отаршылдык заманныя «бұратана» халықтарды зар жылаткан тар капасы. Кітапта Мағжаннын ақындық тағдыры кеңестік кезеңнін шынайы шындығымен тығыз байланыста жан-жақты қарастырылады. Кітап әдебиет, мәдениет зерттеуші ғалымдарға, докторанттарға, магис-трлерге, студенттерге, жалпы әдебиет сүйер қауымға арналған.

Читать полностью 

Менің Мағжаным

  Описание: Қанғожин, М. М. Менің Мағжаным [Мәтін] / М.М. Қанғожин; ред. К. Мұсырман. – Қызылжар : [баспасыз] , 2010. – 194 бет. 

Аннотация:
Жыр пайғамбары атанған ұлы ақын Мағжан Жұмабаевтың өмірі мен шығармашылығы жайлы бірқатар зерттеу еңбектері жарық көргенімен, бұл тақырып толық қамтылып, түгел де терең ашылды деуге әлі ерте екендігі талас тудырмайды. Осы тұрғыдан алғанда, белгілі ақын, тележурналист Мүтәллап Қанғожиннің оқырман назарына ұсынылып отырған «Менің Мағжаным» атты кітабы мағжантану ісіне теңіздің тамшысындай үлес болып қосылса, өз мақсатын орындағаны болмақ

Читать полностью